SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 602 241 688

Varia Zaopatrzenie Straży

Sprzęt uzupełniający


Nasada do czyszczenia kanałów tzw. kret

0.00 zł

Kosz do transportu węży

0.00 zł

Mostek przejazdowy gumowy

0.00 zł

Skrzynka sprzętowa do zabudowy na samochodzie

0.00 zł

Głowica spinająca 3 podpory

0.00 zł

Głowica spinająca dwie podpory

0.00 zł

Podpora stabilizacyjna płaska SW 350 (stabilizator)

0.00 zł

Podpora stabilizacyjna PT 1200z

0.00 zł

Szybkorozstawialny zbiornik na wodę 2500l

0.00 zł