SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 602 241 688

Varia Zaopatrzenie Straży

Elektronika


Megafon - tuba

0.00 zł

Detektor prądu przemiennego Hotstick

0.00 zł

Detektor wielogazowy MultiGasClip Simple

0.00 zł

Sygnalizator bezruchu motion SCOUT

0.00 zł

Detektor jednogazowy SingleGasClip

0.00 zł

Sygnalizator bezruchu Super PASS II

0.00 zł

Kamera termowizyjna sytuacyjna Flir K1

0.00 zł

Kamera termowizyjna FLIR K2

0.00 zł

Kamera termowizyjna FLIR K33, K53

0.00 zł