SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

602 241 688

Varia Zaopatrzenie Straży

 

WYSZUKAJ PRODUKT

 

Hełm strażacki Tytan Max

Hełm strażacki Tytan Max

0.00 zł


Jest środkiem ochrony indywidualnej III kategorii spełniającym aż cztery normy dla hełmów. Jest przeznaczony do stosowania podczas gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych (lasy i łąki) oraz w czasie akcji ratownictwa technicznego i drogowego.

Bezpieczeństwo

• Spełnia wymagania norm:
• EN 16471:2014 Hełmy strażackie. Hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych.
• EN 16473:2014 Hełmy strażackie. Hełmy dla ratownictwa technicznego.
• EN 12492:2012 Sprzęt alpinistyczny. Kaski dla alpinistów. Wymagania bezpieczeństwa
i metody badań.
• EN 397:2012 Przemysłowe hełmy ochronne
co potwierdza certyfikat oceny typu WE nr DPI/0497/1125 wydany przez jednostkę notyfikowaną
nr 0497 CSI S.p.A., we Włoszech.
• Pełna ochrona w niskich i wysokich temperaturach (-20°C ÷ +50°C) w zakresie zdolności amortyzacji uderzenia, odporności na przebicie stalową kulką o prędkości 120 m/s, odporności na
działanie bocznych sił ściskających, odporności na działanie płynnych chemikaliów, gorących
ciał stałych, przed krótkotrwałym kontaktem z przewodami elektrycznymi pozostającymi pod
napięciem zmiennym o wartości do 440 V i pozostałych zgodnie z powyższymi normami
• Trudnopalne wszystkie elementy zewnętrzne hełmu, w tym paski podbródkowe
• Elementy odblaskowe zapewniające widoczność ratownika