SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

602 241 688

Varia Zaopatrzenie Straży

 

WYSZUKAJ PRODUKT

 

Dyspergent RotQuick

0.00 zł


Rotquick jest preparatem przeznaczonym do odtłuszczania i usuwania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi z nawierzchni twardych (asfalt, posadzki betonowe, itp.). Preparat jest gotowy do użycia.