SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 602 241 688

Varia Zaopatrzenie Straży

Lanca dachowa MKD35-1000/52

0.00 zł


Lanca gaśnicza przeznaczona głównie do zwalczania pożarów na poddaszach budynków. Ułatwia podjęcie szybkich działań ratowniczo - gaśniczych w przypadku trudności z rozbiórką konstrukcji dachowej.