SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 602 241 688

Varia Zaopatrzenie Straży

Lance gaśnicze serii MK II

Lance gaśnicze serii MK II

0.00 zł


Zdolność przebijania, wymienne głowice

Lanca Uniwersalna 35x600 mm głowica do ataku 160 l/min

Lanca Uniwersalna 35x800 mm głowica do ataku 160 l/min

Lanca Uniwersalna 35x1000 mm głowica do ataku 160 l/min